CỔ ĐÔNG - HHS

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN 17.03.2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua giao dịch với bên có liên quan ngày 17/03/2023. Chi tiết xem file đính kèm. Trân ...
(Cập nhật: 17/03/2023)

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp và Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên ...
(Cập nhật: 14/02/2023)

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY 09.01.2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua hoạt động đầu tư của Công ty ngày 09/01/2023. Chi tiết xem file đính kèm. Trân ...
(Cập nhật: 09/01/2023)

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA GD CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN 30.11.2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua giao dịch của các bên có liên quan ngày 30/11/2022. Chi tiết xem file đính ...
(Cập nhật: 30/11/2022)

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA GD VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN 18.11.2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua giao dịch với bên có liên quan ngày 18/11/2022. Chi tiết xem file đính kèm. Trân ...
(Cập nhật: 18/11/2022)

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA GD VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN 14.11.2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua giao dịch với bên có liên quan ngày 14/11/2022. Chi tiết xem file đính kèm. Trân ...
(Cập nhật: 14/11/2022)

HHS: NQ HĐQT THÔNG QUA VIỆC MIỄN VÀ BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN, TV BAN KTNB

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm ...
(Cập nhật: 22/08/2022)

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng. Chi tiết xem file đính kèm. Trân trọng./. TẢI ...
(Cập nhật: 18/07/2022)

HHS: NQ HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA HĐ VAY TIỀN CỦA CT CPXD ĐẠI THỊNH VƯỢNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua Hợp đồng vay tiền của Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng Chi tiết xem ...
(Cập nhật: 20/05/2022)

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ. Chi tiết xem file đính kèm. Trân trọng TẢI VĂN ...
(Cập nhật: 06/04/2022)

Copyright © 2023 - All Rights Reserved

Lên đầu trang
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ CHI TIẾT
Họ tên: *
Số điện thoại: *
Tỉnh thành : *
Email
Mẫu xe đang quan tâm:
Xe đầu kéo D320 New  
Xe tải thùng  
Xe ben  
Xe trộn bê tông  
Xe khác  
Nhu cầu đóng thùng :
Mui bạt  
Thùng kín Container  
Thùng kín Pallet  
Thùng kín Inox  
Ben  
Bồn trộn  
Khác  
×