Báo cáo tài chính

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2022 so với năm 2021. Chi ...
(Cập nhật: 09/03/2023)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý IV năm 2022 so với cùng kỳ năm ...
(Cập nhật: 27/01/2023)

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2022 và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý III năm 2022 so với cùng kỳ ...
(Cập nhật: 28/10/2022)

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT 6 THÁNG NĂM 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022 và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2022 so với ...
(Cập nhật: 23/08/2022)

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý II năm 2022 so với cùng kỳ năm ...
(Cập nhật: 29/07/2022)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022. Chi tiết xem file đính kèm.  Trân trọng./. TẢI VĂN BẢN ĐÍNH KÈM - HHS. ...
(Cập nhật: 29/04/2022)

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Chi tiết xem các file đính kèm. Trân trọng./. TẢI VĂN BẢN ĐÍNH KÈM - ...
(Cập nhật: 11/03/2022)

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021 Cập nhật: 28/1/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021. Chi tiết xem file ...
(Cập nhật: 28/01/2022)

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2021

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2021 Cập nhật: 29/10/2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) xin công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 của Công ty.   Chi tiết ...
(Cập nhật: 29/10/2021)

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021 Cập nhật 27/07/2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) xin công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 của Công ty.   Chi tiết ...
(Cập nhật: 27/07/2021)

Copyright © 2023 - All Rights Reserved

Lên đầu trang
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ CHI TIẾT
Họ tên: *
Số điện thoại: *
Tỉnh thành : *
Email
Mẫu xe đang quan tâm:
Xe đầu kéo D320 New  
Xe tải thùng  
Xe ben  
Xe trộn bê tông  
Xe khác  
Nhu cầu đóng thùng :
Mui bạt  
Thùng kín Container  
Thùng kín Pallet  
Thùng kín Inox  
Ben  
Bồn trộn  
Khác  
×